Μόνη γιατρειά, το γράψιμο.

Μόνη απόδραση, η γλώσσα.
Μα δεν είναι αυτός ο σκοπός μου εδώ,

εδώ κάνω μία αναδρομή, γιατί έτσι θέλω,

κανείς δε μου το ζητά,

το κάνω για μένα,
από μένα,
γυρίζοντας σελίδες.
Αλλά για να σας πω τι; Τι θα σας ενδιέφερε ν'ακούσετε; Πώς γράφονται τα βιβλία;
Θε μου, τι φρίκη.
Ακόμα θυμάμαι εκείνη τη διάλεξη το ’69 εκεί.
Παρουσιαζόταν η ταινία “Z”.
 
Τι ψάχνεις; Τι θέλεις τώρα να βρεις;
 
Να, θέλω να πω ότι η φωτογραφία δεν εμπεριέχει τίποτα απ’όλα αυτά.

 

Είναι αυτοτελής, όμορφη, ξεκομμένη απ’ότι ακολούθησε.

 

 

Σχεδιασμός&Υλοποίηση rmb