Υποθήκες Παπαδόπουλου, Παττακού
(ανθολόγηση, 1967-1968)

 

Εκδόσεις: Πλειάς