Υπάρχω
(διάλογοι με το Στέλιο Καζαντζίδη, 2000)

 

Εκδόσεις: Νέα Σύνορα - Α.Α.Λιβάνη