Τροχαλίες
(μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, 1950-1954)

 

Εκδόσεις: Γ. Λαδιά