Το Πηγάδι
(μυθιστόρημα, 1961)

 

Εκδόσεις:


 

Μεταφρασμένα

 

 
El pozo
(Το πηγάδι)
Μετάφραση στην ισπανική γλώσσα: Flores Liera Guadalupe
Έκδοση: Ediciones Clásicas, 1998