Το Λιμάνι της Αγωνίας
(διηγήματα, 1950-1977)

 

Εκδόσεις: Νέα Σύνορα Α.Α.Λιβάνης