Θύματα Ειρήνης
(μυθιστόρημα, 1955-1956)

     

Εκδόσεις: Αυτοέκδοση 'Αθήνα 1956'

Εκδόσεις: Γνώση Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι.Δ.Κολλάρου και ΣΙΑΣ Α.Ε.
 
Εκδόσεις: "Νέα Σύνορα" Α.Α. Λιβάνη