Τα Χαζά Μπούτια
(διηγήματα, 1977)

 

Εκδόσεις: Δωρικός