Τα Σιλό
(μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, 1950)

 

Εκδόσεις: Γ. Λαδιά