Σε γνωρίζω από την κόψη…
(αφηγήματα, 1967-1971)

 

Εκδόσεις: 81/2