Πορτραίτα
(σκιαγραφίες 257 προσωπικοτήτων, 1974-1975)

 

Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι.Δ.Κολλάρου και ΣΙΑΣ Α.Ε.