Πάσχα στους Γαργαλιάνους
(θεατρικό, 1968)

 

Εκδόσεις: Πλειάς