Ο πλανόδιος πλασιέ
(διηγήματα, 1969-1970)

   

Εκδόσεις: 81/2

Εκδόσεις: Γ. Λαδιά