Ο Κομήτης του Χάλεϋ
(πεζά, 1986)

 

Εκδόσεις: Κάκτος