Ο Απόστολος Παύλος στη φυλακή των Φιλίππων
(θεατρικό,1954)

 

Εκδόσεις: Πλειάς