Μια ιστορία αγάπης
(νουβέλα, 1958)

 

Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι.Δ.Κολλάρου και ΣΙΑΣ Α.Ε.

 

 

Μεταφρασμένα

 
Una storia d’amore
(Μια ιστορία αγάπης)
Μετάφραση στην ιταλική γλώσσα: Macrí Gabriella
Έκδοση: Crocetti Editore, 1999