Μετώκησεν εις άγνωστον διεύθυνσιν
(διηγήματα, 1969-1970)

     

Εκδόσεις: Γ. Λαδιά

Εκδόσεις: 81/2 Εκδόσεις: Ερμείας (πρώτο μέρος)
 
Εκδόσεις: Ερμείας (δεύτερο και τρίτο μέρος)