Λάκα-Σούλι
(Ποιήματα 1968 - 1974)

 

Εκδόσεις: 81/2