Κρουπ-Ελλάς
(διηγήματα, 1976)

 

Εκδόσεις: Καστανιώτη

 

Μεταφρασμένα

 

 
Mais fais donc quelque chose pour que je rate mon train
(Κρουπ-Ελλάς. Το παραβάν)
Μετάφραση στη γαλλική γλώσσα: Jeanperin Gisèle
Έκδοση: Éditions du Griot, 1990