Καθ’ οδόν
(χρονογραφήματα, 1976)

 

Εκδόσεις: Γ. Λαδιά