Ιμάντες
(διηγήματα, 1948-1977)

 

Εκδόσεις: Νέα Σύνορα Α. Λιβάνης