Ήλιε μου, Αρταξέρξη μου
(ποίηση, 1971)

 

Εκδόσεις: 81/2