Η Μυθολογία της Αμερικής
(μυθιστόρημα, 1960)

 

Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"