Η κάθοδος
(διηγήματα, 1973)

   

Εκδόσεις: Πλειάς

Εκδόσεις: Πλειάς

 

Μεταφρασμένα

 
La belle du Bosphore
(Η κάθοδος)
Μετάφραση στη γαλλική γλώσσα: Jeanpenin Gisèle
Έκδοση: Gallimard, 1977