Η Δολοκτονία
(νουβέλα, 1968-1971)

 

Εκδόσεις: 81/2