Η Δίκη των Εξ
(θεατρικό, 1972-1973)

   
Εκδόσεις:Βιβλιοπωλείον "Δωδώνη" Ευάγγ.Κ.Λάζος - Αθήνα/Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο Εκδόσεις: γνώση