Η διήγηση του Ιάσονα
(μυθιστόρημα, 1953)

       
Εκδόσεις: Εκδόσεις:Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι.Δ.Κολλάρου και ΣΙΑΣ Α.Ε. Εκδόσεις:Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη Εκδόσεις:Φέξη

 

 

Μεταφρασμένα

 
Јасонова прича
(Η διήγηση του Ιάσονα)
Μετάφραση στη σερβική γλώσσα: Kostić Tamara
Έκδοση: Prosveta, 1998