Γλαύκος Θρασάκης
(μυθιστόρημα, 1974-1978)

     
Έκδοση: Πλειάς Έκδοση: Κάκτος Έκδοση: Κάκτος
   
Έκδοση: Δωρικός Έκδοση: Δωρικός

 

Μεταφρασμένα

   
The few things I know about Glafkos Thrassakis
(Γλαύκος Θρασάκης)
Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα: Emmerich Karen
Έκδοση: Seven Stories Press, 2004
Un Poète est mort
(Γλάυκος Θρασάκης)
Μετάφραση στη γαλλική γλώσσα: Jeanperin Gisèle
Έκδοση: Julliard, 1978