Ευγενία (Το Πρώτο Γραφτό)
(αφήγημα, 1985)

 

Εκδόσεις: Τα τραμάκια, Θεσσαλονίκη