Εσύ κι Εγώ
(ερωτικοί διάλογοι, 1985-1987)

 

Εκδόσεις: Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη