Διάλογοι με τη Γραφομηχανή μου
(διαλογικό αφήγημα, 1985)

 

Έκδοση: 81/2