Δεν μετανιώνω για τα δάκρια που έχυσα για σένα

 

Έκδοση: Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη