Αναμνήσεις από τον Χειρώνα
(διηγήματα, 1950-1967)

 

Έκδοση: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι.Δ.Κολλάρου και ΣΙΑΣ Α.Ε.