Ανεπίδοτη Επιστολή στον Αλέκο Παναγούλη
(αφήγημα, 1977)

 

Έκδοση: Καστανιώτη