Αισθημάτων Νομίσματα
(μυθιστόρημα)

 

Εκδόσεις:"Νέα Σύνορα"
Α.Α. Λιβάνη