Υποθήκες Παπαδόπουλου, Παττακού


(ανθολόγηση, 1967-1968)


            Κατά το Κόκκινο Βιβλιαράκι του Μάο Τσε Τουνγκ, σκέφτηκα το αντίστοιχο των Παπαδόπουλου και Παττακού. Από τις επίσημες ομιλίες τους, όπως δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Ελεύθερος Κόσμος, επέλεξα φράσεις-«διαμάντια» για να γελάσει το πικραμένο χείλι μας.      
Πρώτη φορά εκδόθηκε το 1968 από το Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών Παρισίων, για την ενίσχυση του συλλόγου τους.