Τροχαλίες


(μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, 1950-1954)


Ημερολόγια της εφηβείας.