Συγκεντρωτική έκδοση της τριλογίας, την οποία είχα εκδώσει ξεχωριστά ιδίοις αναλώμασι στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα της Χούντας, τον Δεκέμβριο του 1973.