Το μαγνητόφωνο

Το μαγνητόφωνο δύο


(συνεντεύξεις, 1970-1971)


 Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις από έλληνες μετανάστες, γνωστούς ως γκάστερ μπάιτερ, στη Γερμανία και travailleurs émigrés στη Γαλλία και το Βέλγιο. Αποτελεί το πρώτο ελληνικό βιβλίο που ασχολείται με το πρόβλημα των οικονομικών μεταναστών εξ Ελλάδος.
Η Ελλάδα της εξαγωγής μεταναστών στις χώρες του βιομηχανικού Βορρά προτού γίνει εισαγωγεύς μεταναστών από τις πρώην Ανατολικές χώρες...