Τέσσερεις Προσανατολισμένες Πόλεις


(μυθιστόρημα, 1979)


       Τέσσερις πρωτεύουσες στην Ανατολική Ευρώπη, επί Μπρέσνιεφ. Οδοιπορικό με έντονη κριτική ματιά στον υπαρκτό σοσιαλισμό της εποχής. Βιβλίο παντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, καθώς συνέπεσε με τη σοσιαλιστική αλλαγή του 1981 στον τόπο μας.