Τα Σιλό

(μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, 1950)
         Το πρώτο μυθιστόρημα που έγραψα, το 1949, και που εξεδόθη για πρώτη φορά το 1976. Αφορά τη Βουλγαρική Kατοχή στην Καβάλα και τις συνέπειές της στην οικογένεια του κυνηγού παππού μου Ηλία. Σιλό ήταν οι κυλινδρικοί δίδυμοι πύργοι της Αλευροβιομηχανίας Γιωργή-Νικολετόπουλου, σήμα κατατεθέν της πόλης, όπως ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα ανατινάχθηκαν με δυναμίτη για να γίνει στη θέση τους μια τράπεζα. Όμως μένει το βιβλίο μου για να τα διαιωνίζει...