Μετώκησεν εις άγνωστον διεύθυνσιν


(διηγήματα, 1969-1970)


Πρόκειται για ημερολογιακές, χωρίς ημερομηνία, παραγράφους με θέμα τους εμιγκρέδες και την αυτοεξορία.