Ημερολόγιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας (Νίκος Βασιλικός)
Η Δίκη των Εξ (Βασίλης Ν. Βασιλικός)


     Δίδυμη έκδοση του ημερολογίου του πατέρα μου (1918-1922) της μικρασιατικής εκστρατείας από το χειρόγραφο που μου χάρισε μαζί με μιαν επαυξημένη μορφή της Δίκης των Εξ, που αφορά την ίδια περίοδο.
Παρατηρήσεις:
  Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο αυτό, που είναι συναρπαστικά γραμμένο, κληρονόμησα το γονίδιο του πατέρα μου. Πρόσφατα κυκλοφόρησε σε αυτόνομη έκδοση, βελτιωμένη σε σχέση με τα λάθη της παρούσης έκδοσης από τα θασιακά χάρη στην επιμέλεια του θάσιου ιστορικού Κώστα Χρόνη. Σε όλη την τετραετία της στρατιωτικής θητείας του, ο πατέρας μου διώκεται ως φανατικός βενιζελικός, παρά το βασιλικό επίθετό του.
    Λάθος η παρούσα, πιο εκτεταμένη μορφή της Δίκης των Εξ. Σαφώς καλύτερη η πρώτη, του 1973.