Ήλιε μου, Αρταξέρξη μου

(ποίηση, 1971)


Ποιήματα που ενσωματώθηκαν αργότερα στη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων της εξορίας Λάκα-Σούλι.