Εσύ κι Εγώ


(ερωτικοί διάλογοι, 1985-1987)


           Γι’ αυτό σου έλεγα πριν πως η αγάπη είναι ελευθερία, γιατί η ελευθερία δεν έχει αντίπαλο. Είναι μόνη της. Αυτοδιοικείται. Αυτοφορτίζεται. Αυτοκινείται.*

(*απόσπασμα από το βιβλίο)