.Εν Πτήσει

(2002)


Συνταξιδεύοντας με τον Αλέκο Φασσιανό προς Παρίσι, για να περάσει το τρίωρο της πτήσης, έγραφα στο χέρι εντυπώσεις και εικόνες, τις οποίες έδινα στον Αλέκο που καθόταν δίπλα μου να κάνει τα σχέδια. Έτσι προέκυψε το Εν Πτήσει, που το χαρίσαμε στην Ολυμπιακή με τότε πρόεδρο τον Διονύση Καλλόφωνο που αποφάσισε για ένα τρίμηνο να διανέμεται δωρεάν στους επιβάτες. Έτσι συνάντησα ανθρώπους που είχαν πέντε αντίτυπα που σήμαινε ότι έκαναν πέντε ταξίδια μέσα στο τρίμηνο με την Ολυμπιακή Αεροπορία.