Ανεπίδοτη Επιστολή στον Αλέκο Παναγούλη

(αφήγημα, 1977)


       Μια ανεπίδοτη επιστολή στον Αλέκο Παναγούλη...